Porozumienie Zielonogórskie przeanalizowało statystyki udzielanych porad w wybranych stu swoich przychodniach POZ w różnych regionach kraju. Z zestawienia wynika, że w ciągu jednego tygodnia pomoc uzyskało w tych podmiotach ponad 80 tysięcy pacjentów, licząc teleporady  lekarzy, pielęgniarek i położnych, bezpośrednie wizyty lekarskie i pielęgniarskie oraz wizyty domowe. 

Zamknięcie drzwi przychodni to nie odgrodzenie się od pacjentów, lecz ich ochrona

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VIII Wielkopolskich Sympozjach Onkologicznych, które odbędą się 6 marca 2020 r. w Ośrodku Radioterapii WCO w Kaliszu, ul. Kaszubska 12.

Potencjalnymi odbiorcami VIII WSO mają być lekarze rodzinni, lekarze onkolodzy, lekarze chirurdzy, rezydenci reprezentujący różne specjalności medyczne oraz pielęgniarki, psychoonkolodzy i pracownicy socjalni z Kalisza i okolic. VIII edycja WSO składać się będzie z 3 sesji: sesja I z udziałem zaproszonych specjalistów z Kalisza i okolic, sesja II z udziałem Pacjentów i organizacji Pacjenckich, sesja III z wykładami lekarzy Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Celem sympozjum jest wymiana poglądów związanych z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem interdyscyplinarnym nowotworów, a także przedstawienie najnowszych osiągnięć i celów Województwa Wielkopolskiego w walce z nowotworami.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny po uprzednim zalogowaniu się na stronie internetowej Wydarzenia: www.onkologiakalisz.pl

Zarząd WZPOZ serdecznie zachęca do udziału w konferencji oraz pogłębienia wiedzy z zakresu onkologii.

 

Koleżanki i Koledzy,

Korzystając z okazji, iż obecny 2019 rok dobiega już końca pragniemy poinformować, iż coroczne negocjacje w sprawie kontraktu z NFZ zostały zakończone! Nasi eksperci z Zespołu Negocjacyjnego ustalili warunki nowego kontraktu dla POZ na rok 2020. Jak zapewne część z Państwa już wie, jego warunki, zgodnie z Państwa i naszymi oczekiwaniami, są dużo bardziej korzystne niż  dotychczasowe. Jest to niewątpliwie zasługa naszych negocjatorów, ale osiągnięty sukces nie byłby możliwy bez Waszego wsparcia, poczucia federacyjnej wspólnoty oraz płynącej z tego faktu siły Serdecznie za to dziękujemy!!! Ta pozytywna energia oraz siła, która spaja naszą Federację dała Nam oczekiwany przez wszystkich efekt – wynegocjowany kontrakt na rok 2020, a co za tym idzie spokój i bezpieczeństwo dla wszystkich zrzeszonych w Federacji w piętnastu województwach placówek. Jeszcze raz bardzo za to dziękujemy! Nikt nigdy nie wątpił w potrzebę jednoczenia się w naszej sprawie, a efekt tegorocznych negocjacji z NFZ tylko utwierdza nas w przekonaniu, że było i jest warto działać razem. Cieszymy się, że nasza Federacja jest miejscem, który daje takie poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa, czego sobie i Państwu życzymy na przyszły, Nowy i kolejny już Rok razem Mamy nadzieję, że Porozumienie Zielonogórskie będzie rosło w siłę także liczbą nowych jego Członków, pozostających (jeszcze)poza naszymi strukturami. Nasza Federacja jest otwarta dla wszystkich, zatem zapraszamy placówki POZ pozostające poza jej strukturami do współpracy z nami! 

Do Siego Roku!!!

 

Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie

Jacek Krajewski

Marek Twardowski

Tomasz Zieliński

Wojciech Pacholicki

Daniel Kowalczyk

Adam Tomczyk

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia pojawił się komunikat dotyczący aneksów do umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2020. 

Przeważająca większość podmiotów POZ opowiedziała się za warunkami wynegocjowanymi przez Zespół Negocjacyjny Porozumienia Zielonogórskiego, dlatego też aneksy podpisujemy ze stawkami wynegocjowanymi przez Porozumienie Zielonogórskie.

Proszę abyście zwrócili uwagę i przestrzegli swoich kolegów - właścicieli podmiotów leczniczych - z innego związku, aby nie zmieniali długości trwania umowy z grudnia 2020 na marzec 2020, ponieważ zgodnie z tym co zapowiedział Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia takie podmioty będą  zmuszone do ponownego zebrania deklaracji wyboru od pacjentów.

Najważniejsze, aby podmioty POZ nie utraciły swoich kontraktów - w tej chwili nie ma znaczenia przynależność do innego związku - powinniśmy wzajemnie się wspierać i dbać o wspólne dobro. 

Niech sprawy  ambicjonalne liderów  nie przesłaniają naszej dotychczasowej ciężkiej pracy oraz nie zniweczą naszego dotychczasowego dorobku. 

Z poważaniem,

Prezes WZPOZ

Violetta Fiedler-Łopusiewicz

 

Dziękujemy Zespołowi  Negocjacyjnemu Porozumienia Zielonogórskiego za nieprzespane noce i trudy rozmów w naszym imieniu. Treść porozumienia na stronie kodowanej. 

 

 

 

 

BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA W POZ -  3 GLOBALNE WYZWANIE BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA WHO

               

Szanowni Koleżanki i Koledzy, 

 

Uprzejmie zapraszam wszystkich lekarzy POZ, pracujących w praktykach medycyny rodzinnej do wypełnienia krótkiej ankiety: www.tpj.pl/ankieta  (czas wypełnienia to max 5 minut). Ankieta jest anonimowa i wszystkie pozyskane z niej informacje zostaną użyte wyłącznie do opracowania statystycznego. Wyniki badania posłużą do poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii i zmniejszenia liczby zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem i ordynowaniem leków pacjentom leczonym w POZ.

Ankieta jest elementem badania prowadzonego przez Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ramach 3 Globalnego Wyzwania Bezpieczeństwa Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia: Bezpieczna Farmakoterapia (Medication Without Harm WHO Third Global Patient Safety Challenge). Celem wyzwania jest zredukowanie szkody związanej z farmakoterapią o 50% w ciągu najbliższych 5 lat, na całym świecie. Farmakoterapia jest przyczyną licznych zdarzeń niepożądanych, także tych, których potencjalnie można było uniknąć. Uważa się, że koszt związany z błędami w farmakoterapii na świecie wynosi około 42 miliardy USD rocznie.

Pozdrawiam

Jacek Krajewski

6 listopada br. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej (KE) w Polsce Jacek Krajewski prezes Porozumienia Zielonogórskiego i Tomasz Zieliński wiceprezes spotkali się z przedstawicielami KE w ramach konsultacji tzw. Semestru Europejskiego.

Z głębi serca płynące wyrazy współczucia  Ekspertowi Porozumienia Zielonogórskiego Iwonie Wójcik  z powodu śmierci Mamy  składają Zarząd oraz Pracownicy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia

Po raz kolejny dzięki działaniom Porozumienia Zielonogórskiego udało się zlikwidować zbędne obciążenie biurokratyczne w podstawowej opiece zdrowotnej. Porozumienie Zielonogórskie przekonało prezesa NFZ i ministra zdrowia, by nie trzeba było co miesiąc składać do oddziałów wojewódzkich NFZ oświadczenia o wypłacaniu podwyżek dla pielęgniarek. Obowiązek ten, określony w załączniku  nr 6 zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, został uchylony w zarządzeniu z 30 sierpnia br.

         To jeden z wielu sukcesów Federacji w walce z biurokracją w ochronie zdrowia w ciągu ostatnich tygodni. Działania Porozumienia Zielonogórskiego sprawiły, że minister zdrowia wycofał się z nałożenia na podmioty POZ zbędnego obowiązku, który wprowadził w lipcu br., czyli pisemnego informowania NFZ o osobach upoważnionych do reprezentowania świadczeniodawcy przed funduszem. Taki obowiązek został wprowadzony w zmienionym 11 lipca br. rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Według §41a załącznika do tego rozporządzenia, taka informacja miała być przekazywana jednorazowo do końca sierpnia, a w kolejnych miesiącach przy każdej zmianie. Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego podjął w tej sprawie intensywne działania, które okazały się skuteczne. Ostatecznie w opublikowanym 28 sierpnia br. rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zapis ten został uchylony. 

         Porozumienie Zielonogórskie od lat walczy z nakładaniem na podmioty POZ zbędnych obowiązków, które niepotrzebnie zabierają lekarzom czas dla pacjentów. Ostatnio Porozumienie Zielonogórskie zaprotestowało przeciwko stosowaniu przez poradnie POZ standardu rachunku kosztów na potrzeby analiz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, które miało wejść w życie od przyszłego roku. Argumenty Federacji przeciwko takiemu rozwiązaniu zostały wysłuchane, co znalazło odzwierciedlenie w ostatecznej (podpisanej już przez prezydenta) wersji Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Obecnie przepisów dotyczących rachunku kosztów nie stosuje się wobec podmiotów udzielających świadczeń wyłącznie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz tych, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych, a także podmiotów realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.

         Porozumienie Zielonogórskie miało też ogromny wpływa na kształt przełomowego pakietu przepisów dotyczących informatyzacji w ochronie zdrowia. Eksperci Federacji byli obecni podczas prac legislacyjnych nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem przepisów e-zdrowia. Znalazło się w niej wiele rozwiązań postulowanych przez Porozumienie Zielonogórskie. Np. wydłużenie okresu realizacji recepty Federacja postulowała jeszcze za czasów ministra Bartosza Arłukowicza, gdy nie było mowy o e-recepcie. Postulat ten wynikał przede wszystkim z troski o pacjentów chorujących przewlekle. Porozumienie Zielonogórskie od lat domagało się zniesienia obowiązku określania poziomu refundacji przez lekarza wypisującego recepty. Ten postulat wprawdzie nie został spełniony do końca, ale wprowadzenie mechanizmu automatycznie określającego poziom odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego jest krokiem w dobrym kierunku. Działania Federacji przyczyniły się także do umożliwienia lekarzowi dokonywania wyboru między refundowanymi odpowiednikami w przypadku leków określonych w obwieszczeniu refundacyjnym. Skończy to prawny absurd, gdy lekarz wystawiający receptę  musiał się stosować ściśle do ChPL, ale pacjent mógł w aptece uzyskać zamiennik.

 

         To tylko jedne z wielu przykładów antybiurokratycznych działań Porozumienia Zielonogórskiego, które przynoszą efekty z korzyścią dla lekarzy POZ, ale przede wszystkim pacjentów.

 

Strona 1 z 7
Góra
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności. Więcej informacji…