Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej   życzy   Zarząd i Pracownicy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia

Koleżanki i Koledzy,

Do 28 grudnia przesunięto termin składania list personelu medycznego wyrażającego zgodę na zaszczepienie się przeciwko COVD-19. Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego uznaje za niezwykle ważną mobilizację nas wszystkich, zrzeszonych w organizacji, do jak najliczniejszego udziału w tej akcji. Liczymy na Wasze zaangażowanie. Wasze, czyli wszystkich, którzy zarządzają personelem zatrudnianym w naszych placówkach.

Koleżanki i Koledzy,

Nie ma co czekać, spoglądać jak inni postąpią. Teraz jest nasz czas, to my mamy dać przykład. Wszyscy tęsknimy za normalnością, za powrotem do normalnej nie limitowanej pandemicznymi ograniczeniami pracy. To umożliwi nam szczepionka. Staniemy się bezpieczni dla pacjentów ale także dla siebie, naszych rodzin i współpracowników. Postarajmy się przekonać do wzięcia udziału w akcji szczepień jak największą grupę naszych współpracowników.

Koleżanki i Koledzy,

Zdajemy sobie sprawę , jako Zarząd Federacji, z obaw i rozterek personelu naszych placówek spowodowany brakiem wiedzy na temat wprowadzanych produktów i miernym informowaniem o nich społeczeństwo i medyków . Tym większa jest nasza rola - liderów środowiska. To my powinniśmy wskazać właściwą drogę i przekonać wątpiących. Bo jeśli nie my, lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, ci, którzy są najbliżej pacjenta , to kto ma przekonać ludzi wątpiących nie mających z medycyną nic wspólnego. Przy nadmiarze fake news-ów na temat szczepień pojawiających się stale w mediach tradycyjnych i social mediach, kto ma przekonać pacjenta, że szczepienia to jedyna droga powrotu do normalności i zdrowego szczęśliwego życia, bez lęku przed zachorowaniem na chorobę o często śmiertelnym przebiegu?

Koleżanki i Koledzy,

Liczymy na Wasz udział w kampanii popierającej szczepienia przeciwko COVID-19. Najlepszym wyrazem wparcia dla tego apelu będzie pełny udział Was i Waszego personelu w tym przedsięwzięciu i osobiste zaszczepienie się.

Zarząd

Federacji

Porozumienie Zielonogórskie

 

Warunki udziału w Narodowym Programie Szczepień ze zmianami postulowanymi przez Porozumienie Zielonogórskie

Przedstawiciele rządu zgodzili się na proponowane przez Porozumienie Zielonogórskie zmiany w ogłoszeniu prezesa NFZ z 4 grudnia 2020 r. zapraszającym do udziału w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W tej sytuacji, uwzględniając wagę powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i rolę POZ w dotarciu do jak największej liczby pacjentów, zarząd Federacji rekomenduje zgłaszanie się do Narodowego Programu Szczepień. Zachęca do tego zarówno członków Porozumienia Zielonogórskiego, jak i pozostałe placówki POZ w Polsce.

Ustalenia związane z ostatecznym kształtem warunków przystąpienia do Narodowego Programu Szczepień nastąpiły 9 grudnia po wideokonferencji, zorganizowanej przez szefa kancelarii premiera ministra Michała Dworczyka i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Porozumienie Zielonogórskie w czasie wideokonferencji reprezentowali Marek Twardowski, Tomasz Zieliński oraz Marek Sobolewski. Ostateczne ustalenia nastąpiły po tym spotkaniu pomiędzy ministrami Michałem Dworczykiem i Adamem Niedzielskim a reprezentującym Porozumienie Zielonogórskie Markiem Twardowskim.

- Konferencja była niezwykle merytoryczna, a strona rządowa otwarta na sugestie uczestników spotkania w sprawie zmian w ogłoszeniu prezesa NFZ z 4 grudnia 2020 r., zapraszającym do szczepień - mówi wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Marek Twardowski. - Ministrowie z Porozumieniem Zielonogórskiem uzgodnili zmiany w zapisach ogłoszenia Prezesa NFZ tak, aby umożliwiły one wszystkim placówkom POZ w kraju powszechne zgłaszanie się do szczepień. Porozumienie Zielonogórskie dziękuje stronie rządowej za takie podejście do rozmów i ma nadzieję na dalszą współpracę dla dobra obywateli naszego kraju, którzy powinni się poddać powszechnie szczepieniom. Dzięki wprowadzonym zmianom pacjenci POZ będą mogli się zaszczepić u lekarzy, których dobrze znają i do których mają zaufanie.

 

Zgodnie z wnioskami Federacji, w ogłoszeniu zmieniono zapisy, umożliwiające zgłoszenie się do szczepień każdej placówce POZ. Świadczeniodawcy POZ zostali wyłączeni z obowiązku prowadzenia szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu, jak zapisano w poprzedniej wersji oraz z obowiązku posiadania zdolności do wykonywania co najmniej 180 szczepień tygodniowo przez jeden zespół szczepiący w punkcie szczepień. Ostatecznie wobec świadczeniodawców POZ nie wskazuje się minimalnej liczby dni prowadzenia szczepień ani nie obowiązuje ich minimum deklarowanej zdolności ich wykonywania. Jednocześnie, zgodnie z oczekiwaniami Porozumienia Zielonogórskiego, z warunków przystąpienia do NPS usunięto zapis: „udział w programie szczepień świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie może naruszać warunków tej umowy, w szczególności w zakresie dostępności do świadczeń pozostałych pacjentów.”

Ponadto, dzięki interwencji Porozumienia Zielonogórskiego Centrala NFZ przygotowała interpretacje spornych lub niejasnych kwestii, dotyczących m.in. prowadzenia szczepień przez zespół wyjazdowy oraz osób wyznaczonych w POZ do koordynacji szczepień. Szczegóły:

Centrala NFZ - Aktualności / Aktualności / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków.

 

Do Narodowego Programu Szczepień można się zgłosić poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej https://formularze.ezdrowie.gov.pl/ do piątku 11 grudnia 2020 r.

 

Koleżanki i Koledzy.

W dniu wczorajszym Porozumienie Zielonogórskie w osobach: Marek Twardowski, Tomasz Zieliński oraz Marek Sobolewski uczestniczyli w wideokonferencji zorganizowanej przez Pana Ministra Michała Dworczyka i Pana Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Konferencja była niezwykle merytoryczna, a strona rządowa otwarta na sugestie uczestników spotkania w sprawie ewentualnych zmian w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz w sprawie zmian w ogłoszeniu Prezesa NFZ z dnia 4 grudnia 2020 zapraszającego do szczepień. Po zakończeniu wideokonferencji Panowie Ministrowie z Porozumieniem Zielonogórskiem uzgodnili zmiany w zapisach ogłoszenia Prezesa NFZ tak, aby umożliwiły one powszechne zgłoszenie się do szczepień wszystkich placówek POZ w kraju.

 

Porozumienie Zielonogórskie dziękuje stronie rządowej za takie podejście do rozmów i ma nadzieję na dalszą, dobrą współpracę dla dobra obywateli naszego kraju, którzy powinni się poddać powszechnie szczepieniom dla dobra własnego oraz dobra współobywateli.

 

Przechodzimy do szczegółów: 

- dodano poniższe zapisy wprowadzające nowe zasady dla POZ zaproponowane przez Federację:

“-     prowadzenie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem świadczeniodawców POZ, dla których nie wskazuje się minimalnej liczby dni prowadzenia szczepień;

-     zdolność do wykonywania co najmniej 180 szczepień tygodniowo przez jeden zespół szczepiący w punkcie szczepień, z wyjątkiem świadczeniodawców POZ, których przedmiotowe minimum deklarowanej zdolności nie obowiązuje;

 

Jednocześnie zgodnie z naszymi oczekiwaniami z warunków usunięto zapis:

“- udział w programie szczepień świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie może naruszać warunków tej umowy, w szczególności w zakresie dostępności do świadczeń pozostałych pacjentów;”

 

Przygotowane zostały przez Centralę NFZ interpretacje dotyczące spornych punktów o treści:

 

1. Pytanie świadczeniodawców POZ dotyczące warunku: „prowadzenie  szczepień przez zespół wyjazdowy (w szczególności w miejscu zamieszkania/ pobytu pacjenta, któremu stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień)”.

 

Zgodnie z pkt. 3 ogłoszenia, tj. „kwalifikacji do szczepienia i zaszczepienia może dokonywać ta sama osoba (lekarz)”, przyjmuje się, że warunek posiadania zespołu wyjazdowego jest spełniony, jeżeli szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta wykonuje lekarz udzielający świadczeń w POZ  lub lekarz udzielający świadczeń w POZ z pielęgniarką zatrudnioną w POZ.

 

2. Pytanie świadczeniodawców POZ dotyczące warunku: „w punkcie szczepień wyznaczona jest osoba koordynująca ich wykonywanie, zapraszająca poszczególne osoby do poczekalni i pilnująca zachowania dystansu pomiędzy osobami się w niej znajdującymi”.

Spełnienie wymogu nie oznacza konieczności zatrudnienia wyodrębnionej osoby (np. koordynatora szczepień), ale zapewnienia realizacji funkcji/zadań wymienionych powyżej przez powierzenie ich wykonania personelowi POZ.

 

Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez ministrów odpowiedzialność za szczepienia ponosić będą w całej Unii Europejskiej państwa kupujące szczepionki we wspólnych zakupach.

Minister M. Dworczyk oznajmił, że aktualnie prowadzone są analizy prawne nad interpretacją tego,  czy w polskim systemie prawa wystarczy, że rząd wziął odpowiedzialność poprzez umowy międzynarodowe, czy niezbędne są zmiany ustawowe. Konieczność ponoszenia odpowiedzialności przez państwo zostanie zapisana w strategii szczepień i wdrożone zostanie działanie odpowiednie do wyników prac legislatorów.

 

W tej sytuacji uwzględniając wagę powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i rolę POZ w dotarciu do naszych pacjentów zalecamy i prosimy o zgłoszenie się zarówno członków Porozumienia Zielonogórskiego, jak i pozostałe placówki POZ w Polsce do Narodowego Programu Szczepień poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej https://formularze.ezdrowie.gov.pl/ (do wypełnienia trzeba przygotować sobie numer księgi rejestrowej i komórki organizacyjnej w której mamy zorganizowany punkt szczepień).

 

Załączamy linki do nowych interpretacji i zmodernizowanego ogłoszenia:

Centrala NFZ - Aktualności / Aktualności / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków

Centrala NFZ - Aktualności / Aktualności / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków

 

Liczymy na Waszą aktywność i serdecznie pozdrawiamy.

Jacek Krajewski

Marek Twardowski

Tomasz Zieliński

Stanowisko Federacji Porozumienie Zielonogórskie w sprawie ogłoszenia Prezesa NFZ z dnia 4 grudnia 2020 r. zapraszającego do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz projektu strategii szczepionkowej rządu z 8 grudnia 2020 r.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie w trosce o szeroką dostępność do szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oczekuje zmian w zakresie:

Przejęcia odpowiedzialności przez państwo z tytułu wykonywania szczepień.

Zniesienia tygodniowych limitów szczepień.

Pozostawienia świadczeniodawcom swobody układania harmonogramu przyjęć i szczepień.

Odstąpienia od wymogu utrzymywania szczepiących zespołów wyjazdowych.

Zniesienia obligatoryjności obecności koordynatora w składzie zespołu szczepiącego.

Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie

8.12.2020 r.

 

Stanowisko Federacji Porozumienie Zielonogórskie

w sprawie ogłoszenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r. zapraszającego do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

 

W zawiązku z zamieszczeniem na stronach Centrali NFZ ogłoszenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r. zapraszającego do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Federacja PZ stoi na stanowisku, że zaproponowane działania nie przyniosą oczekiwanego stopnia wyszczepienia populacji Polski, który zapewni uzyskanie odporności populacyjnej przeciwko COVID-19. Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego wskazane w ogłoszeniu Prezesa NFZ z dnia 4 grudnia wymogi, konieczne do spełnienia przez świadczeniodawców, mogą ograniczyć liczbę punktów szczepiennych udostępnianych polskim obywatelom. W szczególności:

Niezrozumiałe jest dlaczego z programu szczepień wyłączono pracowników i pacjentów podmiotów udzielających wyłącznie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (szpitale, zakłady opiekuńczo lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze)- są to grupy najbardziej zagrożone zakażeniami i powikłaniami.

Wyśrubowane wymagania wobec podmiotów leczniczych, które się wzajemnie wykluczają, np.

prowadzenie nieprzerwanie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu,

prowadzenie szczepień przez zespół wyjazdowy w miejscu zamieszkania/pobytu pacjenta,

zdolność do wykonywania co najmniej 180 szczepień tygodniowo przez jeden zespół szczepiący w punkcie szczepień przy warunku utrzymania niezakłóconego udzielania dotychczasowych świadczeń zapisanych w umowie z NFZ.

 

Dla większości małych przychodni usytuowanych blisko pacjentów, w ich miejscu zamieszkania, są to warunki uniemożliwiające udział w naborze.

Zbędne dookreślanie warunków lokalowych i wyposażenie punktu szczepień – procedura ta jest jasno określona przepisami obowiązującego prawa.

Brak procedury postępowania przed szczepieniem (kryteria kwalifikacji, dyskwalifikacji), brak określenia sposobu realizacji drugiej dawki szczepionki.

Brak określenia, kto ponosi odpowiedzialność za ew. roszczenia pacjentów po wystąpieniu NOP wczesnych, a w szczególności późnych, obecnie nieznanych.

 

Wobec powyższych zastrzeżeń Federacja Porozumienie Zielonogórskie proponuje:

 

Przeprowadzić akcję szczepień, bez wcześniejszego naboru, na bazie obecnie istniejących punktów szczepień zgodnie z istniejąca umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Tygodniowa liczba szczepień uzależniona winna być od możliwości organizacyjnych i kadrowych wykonujących je placówek.

Liczba wykonanych szczepień nie może być mniejsza niż 10 na dzień pracy placówki POZ.

Wprowadzenie zasady, że wyjazdowy zespół szczepiący funkcjonuje 1x w tygodniu pracy POZ.

Przeprowadzanie szczepień może zmienić harmonogram i organizację udzielanych dotychczas świadczeń.

Aby do wykonywania szczepień mogły zgłaszać się podmioty nie mające umowy na POZ (dodatkowe wsparcie akcji szczepienia). W tym przypadku konieczne jest przeprowadzenie akcji naboru.

Ustalenie sposobu dystrybucji szczepionki firmy Pfizer – wg FPZ w tym przypadku może sprawdzić się dotychczasowy model tj. dostarczenie szczepionki podmiotowi raz w tygodniu.

Formalne ustalenie i opublikowanie kolejności grup populacji polskiej podlegających szczepieniu.

Jak najszybsze ogłoszenie w języku polskim Charakterystyki Produktu Leczniczego szczepionki planowanej do wykorzystania w akcji oraz przeszkolenie personelu szczepiącego w koniecznych do wykonania szczepienia procedurach.

Przejęcie przez państwo odpowiedzialności cywilnej i karnej z podmiotu i personelu szczepiącego dostarczonymi szczepionkami za NOP wczesne i odległe oraz skutki szczepienia, które w momencie szczepienia nie są znane.

Mając na uwadze zastosowaną procedurę oraz bieżącą sytuację związana z epidemia COVID -19 należy wprowadzić do ustawy o z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przepisu szczególnego (lex specialis) wobec Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:, „podmioty lecznicze (wraz z personelem) zostaną zwolnione z odpowiedzialności odszkodowawczej za wszelkie skutki niepożądane w/w szczepionek”. Jednocześnie należy wprowadzić, że: „wszelkie ewentualne roszczenia z tego tytułu mogą być kierowane wyłącznie wobec Skarbu Państwa”.

Zniesienie obligatoryjności koordynatora w składzie zespołu szczepiącego.

Utylizację przez Państwo i na koszt Państwa niewykorzystanych szczepionek oraz określenie, jakie będą zasady rozliczeń za szczepionki niewykorzystane.

Urealnienie wartości wyceny świadczeń w przypadku transportu i szczepień w miejscu zamieszkania.

Wskazanie czy na jedno sczepienie składają się dwie iniekcje czy też jedna, ponieważ wynagrodzenie za szczepienia zostało określone niejednoznacznie.

Akcję propagującą szczepienia w mediach i wsparcie działań promujących szczepienia w punktach szczepiennych i placówkach opieki zdrowotnej przez instytucje rządowe.

 

Federacja Porozumienie Zielonogórskie wnioskuje o zawieszenia obecnego naboru i ogłoszenia go ponownie po zmianie obecnych kryteriów, w taki sposób, aby zapewniały jak największy dostęp do szczepień.

 

Zarząd Funkcyjny

Federacji Porozumienie Zielonogórskie

7.12.2020 r.

 

- Tylko nieliczne przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej mają warunki, umożliwiające masowe testowanie w kierunku koronawirusa w sposób bezpieczny dla pozostałych pacjentów - uważa prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski.

Lekarze rodzinni Federacji Porozumienia Zielonogórskiego apelują do pacjentów, by nie rezygnowali z kontaktu z lekarzem w razie objawów infekcji, a także wykonywali zlecone testy na koronawirusa. Z doświadczeń lekarzy zrzeszonych w Federacji w całym kraju wynika, że coraz więcej osób unika wykonania testu, m.in. w obawie przed kwarantanną.

Co zrobić, gdy pacjent nie chce się zgodzić na wykonanie testu w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2? Takie sytuacje zdarzają się coraz częściej; pacjenci bronią się przed decyzją lekarza o zleceniu badań diagnostycznych, najczęściej w obawie przed kwarantanną a następnie izolacją w razie dodatniego wyniku. Lekarze słyszą też czasem argumenty pseudomedyczne: „to na pewno nie covid, nie ma przecież typowych objawów”.

 

Kontrolerzy NFZ dokonują „telefonicznej weryfikacji dostępności do świadczeń”, podając się za pacjentów. Jeśli nie udaje im się od razu dodzwonić lub umówić na wizytę tego samego dnia, świadczeniodawcy otrzymują pisma z groźbą kar umownych „z tytułu niezapewnienia bieżącej rejestracji świadczeniobiorców”.

Strona 1 z 9
Góra
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności. Więcej informacji…