Maj 04, 2021

List do lekarzy rodzinnych Prezesa Jacka Krajewskiego

Koleżanki i Koledzy – Lekarze, Powoli kończy się najtrudniejszy w ciągu kilkudziesięciu lat okres, w jakim przyszło pracować medykom. Nadchodzi chwila, w której będziemy mogli pogratulować sobie wytrwałości ​ i odwagi. Niestety z niepokojem odbieram informacje, iż są tacy lekarze (wprawdzie nieliczni), którzy wciąż ograniczają chorym dostęp do swych przychodni i opierają ich funkcjonowanie wyłącznie na konsultacjach telefonicznych.… Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Lut 12, 2021

Informacja publiczna

Szanowni Państwo, W załączeniu zamieszczamy pisma, które otrzymują niektórzy nasi Członkowie. Ponieważ jest to wniosek o udzielenie dostępu do informacji publicznej, najprościej będzie udzielić krótkiej odpowiedzi, która będzie całkowicie wystarczająca: "W odpowiedzi na wniosek o udzielenie dostępu do informacji publicznej, oświadczamy, iż uczestnictwo w Narodowym Programie Szczepień na COVID-19 oraz podawanie szczepionek na te chorobę nie jest eksperymentem medycznym." Przypominamy: udzielenie… Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Lis 05, 2020

Komunikat Zarządu Funkcyjnego PZ

Koleżanki i Koledzy, Dzień 4 listopad, wyznaczony przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako termin podpisania aneksu do umowy obowiązującej do 31 grudnia 2020 r , jest nieelegancką próba przymuszania nas do zgody na niekorzystne dla nas warunki wykonywania świadczeń, w okresie do 30 czerwca 2021r. Pomijając już kwestie pseudonegocjacji, które odbyły się pomiędzy decydentami a przedstawicielami Federacji i poprzedzających wysłanie tych dokumentów, to forma w jakiej nam się je przekazuje musi budzić… Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Wrz 16, 2020

Pacjenci z ograniczeniem dostępu do testów

Pacjenci z ograniczeniem dostępu do testów Nałożenie na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej obowiązku kierowania pacjentów na testy w kierunku koronawirusa nieoczekiwanie ujawniło problemy czysto techniczne. Kierując pacjenta na test, lekarz musi korzystać z aplikacji internetowej, z której korzystają tylko nieliczni lekarze. Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Wrz 09, 2020

Komunikat dotyczący zasad postępowania w związku z podejrzeniem COVID-19

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 Zarząd Federacji PZ informuje, iż w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, obowiązki lekarza poz związane z osobami zarażonymi (lub podejrzewanymi o zarażenie) SARS-COV-2 określa art. 28 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Lekarz poz: kieruje pacjenta do szpitala specjalistycznego zapewniającego izolację i leczenie tej osoby oraz niezwłocznie informuje szpital o tym fakcie; organizuje… Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Wrz 07, 2020

Komunikat dotyczący zasad postępowania w związku z podejrzeniem COVID-19

Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie informuje, iż w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, obowiązki lekarza poz związane z osobami zarażonymi (lub podejrzewanymi o zarażenie) SARS-COV-2 określa art. 28 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Lut 29, 2020

Komunikat w sprawie KORONAWIRUSA

Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z NFZ przesyła komunikat: Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Wrz 13, 2019

Komunikat

KOMUNIKAT Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie informuje, że w dniu 01 października wejdzie w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji* Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Sie 27, 2019

Ustawa o e-zdrowiu

Koleżanki i Koledzy. Została uchwalona ustawa o e-zdrowiu http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1590/1 Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Lip 17, 2019

Codzienne raportowanie kolejek

Na wniosek Porozumienia Zielonogórskiego Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Mar 04, 2019

Komunikat - skierowanie kandydata do uprawiania sportu

Koleżanki i Koledzy, W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia Zarząd Funkcyjny Federacji Porozumienie Zielonogórskie rekomenduje, w każdym przypadku, skierowanie kandydata do uprawiania sportu do Poradni Medycyny Sportowej z zastosowaniem formuły: „na… Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Sty 03, 2019

Diagnostyka Obrazowa partnerem WZPOZ

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy WZPOZ z Diagnostyką Obrazową:  Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Gru 06, 2018

RODO w małych placówkach medycznych

Federacja Porozumienie Zielonogórskie we współpracy eksperckiej z JamanoBDO opracowała własny kodeks postępowania RODO dla małych placówek medycznych. Został on złożony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako pierwszy w sektorze ochrony zdrowia. 4 grudnia br. odbyło się kolejne spotkanie w UODO w związku z tym dokumentem. Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Gru 05, 2018

Zwolnienia lekarskie - informacja dla członków związków wojewódzkich

"Zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. z 1 marca 2018, Dz. U. z 2018 r., poz.617 z późn. zm. ) , a także art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 20 lipca 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.), lekarz ma prawo do orzekania o stania zdrowia pacjenta. Żadna z tych ustaw nie określa formy, w jakiej orzekanie to ma następować, nie wskazując, iż… Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Gru 03, 2018

Oświadczenie Porozumienia Organizacji Lekarskich e-ZLA

Od 1 grudnia 2018 roku obowiązuje obligatoryjnie wszystkich lekarzy w Polsce e-ZLA. Politycy i prezes ZUS zignorowali stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej, Porozumienia Zielonogórskiego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, jak i Polskiej Federacji Pracodawców Prywatnych Ochrony Zdrowia (zrzeszających głównie lekarzy specjalistów). Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Lis 14, 2018

Nie dopuścimy do chaosu z wystawianiem zwolnień lekarskich

14 listopada we Wrocławiu spotkali się przedstawiciele największych organizacji lekarskich: Naczelnej Izby Lekarskiej, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Federacja Porozumienie Zielonogórskie i Polskiej Federacji Pracodawców Prywatnych Ochrony Zdrowia, które tworzą Porozumienie Organizacji Lekarskich.  Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Lis 14, 2018

Nie dopuścimy do chaosu z wystawianiem zwolnień lekarskich

14 listopada we Wrocławiu spotkali się przedstawiciele największych organizacji lekarskich: Naczelnej Izby Lekarskiej, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Federacja Porozumienie Zielonogórskie i Polskiej Federacji Pracodawców Prywatnych Ochrony Zdrowia, które tworzą Porozumienie Organizacji Lekarskich.  Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Lis 13, 2018

Komunikat w sprawie E-ZLA

KOMUNIKAT W SPRAWIE E-ZLA W związku z wydaniem w dniu 06.11.2018 r. Zarządzenia Prezesa NFZ nr 115/2018/DEF w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców przewidującym refundację środków wydanych na zakup środków informatycznych, oprogramowania i szkoleń personelu, informujemy, iż obecnie trwa analiza prawna i ekonomiczna zapisów tego… Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Cze 17, 2018

Informacja ze spotkania PZ z Prezesem NFZ Andrzejem Jacyną

W dniu 14.06.2018r. Zespół Negocjacyjny Porozumienia Zielonogórskiego odbył rozmowy z Prezesem NFZ Andrzejem Jacyną w siedzibie Centrali NFZ. Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Cze 17, 2018

FPZ walczy o POZ i AOS

W dniach 16-17 czerwca 2018 r. Prezes Violetta Fiedler-Łopusiewicz i Wiceprezes Renata Grabowska uczestniczyły w Warszawie w obradach Zarządu FPZ oraz Walnym Zgromadzeniu Delegatów Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Mar 20, 2018

Sprawozdanie z zebrania Zarządu FPZ (17-18 marca 2018 r.)

Prezes WZPOZ Violetta Fiedler-Łopusiewicz i Wiceprezes Renata Grabowska, na którym omówiono bieżące problemy dotyczące POZ i AOS. Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Mar 06, 2018

Sprawozdanie z zebrania Zarządu FPZ (24-25 lutego 2018 r.)

W dniu 24-25 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie Zarządu FPZ, w którym udział wzięli przedstawiciele naszego Związku – Violetta Fiedler-Łopusiewicz oraz Renata Grabowska. Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Lis 02, 2017

List Prezesa Jacka Krajewskiego

Koleżanki i Koledzy, Nasi koledzy lekarze rezydenci zakończyli protest głodowy. Ta trwające długie cztery tygodnie batalia po raz kolejny zwróciła uwagę opinii publicznej na fakt ogromnego niedofinansowania opieki zdrowotnej oraz deficyt kadr medycznych. Porozumieniu Zawodów Medycznych udało się dotrzeć z merytorycznym przekazem do mediów, a poprzez nie także do pacjentów i ich rodzin. Środki przeznaczone na ochronę zdrowia w Polsce są zbyt małe i muszą szybko wzrosnąć. 30 października br.… Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Sie 29, 2017

Porozumienie Zielonogórskie ma obawy w związku z ustawą o POZ

Porozumienie Zielonogórskie ma obawy w związku z ustawą o POZ 24 sierpnia b.r. rząd przyjął projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, której część zapisów budzi zaniepokojenie środowiska lekarzy rodzinnych. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski podkreśla, że na ustawę regulującą kompleksowo funkcjonowanie POZ środowisko czekało od lat. Taki akt prawny jest potrzebny, jednak ostateczna wersja przyjęta przez rząd nie satysfakcjonuje. Stwarza wrażenie, że służy jedynie… Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Cze 14, 2017

Informacja prasowa odnośnie salmonellozy oraz WZW typu A

Letnie przypadłości z powodu braku higieny Salmonelloza i wirusowe zapalenie wątroby typu A, nazywane też żółtaczką pokarmową - to najczęstsze choroby, którymi zakażamy się przede wszystkim drogą pokarmową i szczególnie latem. Obie są zakaźne, dlatego lekarze zalecają ostrożność nawet gdy dolegliwości mijają samoistnie po kilku dniach. Chodzi bowiem także o to, by nie przenosić ich na innych. - Zarówno w przypadku WZW typu A, jak i salmonellozy, zakaźność utrzymuje się nawet do wielu tygodni od… Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Cze 09, 2017

Kleszcze nie tylko w lesie

Świadomość zagrożeń związanych z ukąszeniem przez kleszcze rośnie, ale jednocześnie nie wszyscy wiedzą, że mogą one zaatakować dosłownie wszędzie. Lekarze rodzinni radzą zabezpieczać się nie tylko podczas wycieczek do lasu. Każde wyjście w plener może się skończyć nieprzyjemną niespodzianką. Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Cze 09, 2017

Informacja odnośnie kwalifikacji lekarza na kolonie

Nie lekarze, ale rodzice decydują o uczestnictwie dziecka w wypoczynku - po raz kolejny przypominają eksperci Porozumienia Zielonogórskiego Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Kwi 26, 2017

Komunikat - nowelizacja ustawy o prawach pacjenta - dokumentacja medyczna

Szanowni Państwo, Przesyłam informacje dotyczące nowej ustawy o prawach pacjenta. W komunikacie poniżej Mecenas Federacji Porozumienie Zielonogórskie opisał trzy najistotniejsze zmiany, jakie ustawa wprowadza. Są także kary pieniężne za niedopełnienie obowiązków związanych z postępowaniem z dokumentacją medyczną, ale tylko w razie zaprzestania wykonywania dział. leczniczej (dotyczy tylko sytuacji likwidacji danego podmiotu). W załączniku przesyłam tekst jednolity ustawy. Warto ją przeczytać aby… Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Kwi 26, 2017

Komunikat PZ na temat elektronicznych zwolnień lekarskich

E-zwolnienia w obecnym kształcie są nie do przyjęcia. Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Kwi 11, 2017

WZPOZ członkiem Federacji Porozumienie Zielonogórskie!

Po spotkaniu w dniu 8 kwietnia 2017 r. przedstawicieli Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z Zarządem Porozumienia Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Kwi 06, 2017

Konferencja organizowana przez WZPOZ w Hotelu Park (25.03.17 r.)

KONFERENCJA Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia 25.03.2017 w Hotelu Park „POZ i AOS – co nam grozi w związku z reformą’’ W pierwszej części Zarząd WZPOZ przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności.  Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Lut 03, 2017

Artgraf partnerem WZPOZ

 Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia wynegocjował dla swoich członków atrakcyjne ceny cięcia papieru na skierowania i recepty oraz na wykonanie tablic NFZ z drukarnia Artgraf... Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Sty 31, 2017

Spotkanie Zarządu WZPOZ z Zarządem Federacji Porozumienie Zielonogórskie (Warszawa, 27-28.01.17 r.)

W dniu 27 stycznia w Warszawie Zarząd WZPOZ spotkał się z władzami Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Sty 03, 2017

Informacja PZ w sprawie postępowania z osobami nieubezpieczonymi po zmianie ustawy

Informacja dla członków Porozumienia Zielonogórskiego w sprawie statusu osób nieubezpieczonych po zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych... Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Gru 15, 2016

Odpowiedź na pismo Dyrektora WOW NFZ w sprawie przyjęć pacjentów z Ukrainy

Szanowni Państwo, w poniższym linku znajduje się odpowiedź Dyrektora WOW NFZ, dr Pawła Lisika na pismo... Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Gru 15, 2016

Komunikat Zarządu Federacji Porozumienie Zielonogórskie

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczono treść komunikatu Zarządu Federacji Porozumienie Zielonogórskie: Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Gru 01, 2016

Spotkanie Zarządu WZPOZ z Dyrektorem WOW NFZ

W dniu 23 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z Dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego... Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Paź 10, 2016

Ministerstwo zdrowia opublikowało założenia do projektu ustawy o POZ

Ministerstwo Zdrowia opublikowało założenia do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej zmieniające w przyszłości.... Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Paź 06, 2016

Odpowiedzi starostów powiatowych w sprawie powołania koronerów

Do tej pory odpowiedzi na pismo Prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, lek.med. Violetty Fiedler-Łopusiewicz udzielił... Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Paź 06, 2016

Odpowiedź na pismo Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu w sprawie programu 75+

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Magdalena Kraszewska, udzieliła odpowiedzi na pismo Prezes Wielkopolskiego... Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Wrz 27, 2016

Miasto Poznań podpisało umowę na świadczenie usług koronerskich

Miasto Poznań podpisało z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu umowę na świadczenie usług koronerskich od 01.09.2016 r....... Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Wrz 13, 2016

Współpraca z firmą SYNEVO

Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia wynegocjował dla swoich członków bardzo atrakcyjne ceny badań laboratoryjnych z laboratorium SYNEVO i podpisał z firmą porozumienie o współpracy... Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Wrz 05, 2016

Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie programu 75+

W dniu 1 września 2016 Prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, lek.med. Violetta Fiedler-Łopusiewicz, wysłała pismo do Ministra Zdrowia z prośbą .... Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Sie 31, 2016

Pisma do starostów powiatowych w sprawie powołania koronera

Prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, lek.med. Violetta Fiedler Łopusiewicz, wysłała pisma do starostów powiatowych.... Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Sie 30, 2016

Kto może być lekarzem POZ według Ustawy?

Odpowiedź na pytanie który z lekarzy może udzielać świadczeń z podstawowej opieki zdrowotnej znajduje się w art. 55 ust. 2a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej... Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Sie 30, 2016

Zbiór aktów prawnych

 W dziale znajdują się akty prawne związane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia oraz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej... Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Sie 24, 2016

Komunikaty z Ministerstwa Zdrowia

Szanowni Państwo, w ostatnich dniach ukazał się następujący komunikat z Ministerstwa Zdrowia, dotyczący zasad wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki oraz wyroby medyczne przysługujące pacjentom, którzy ukończyli 75 rok życia... Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Sie 26, 2015

Pilny komunikat dla lekarzy POZ

Na SZOI jest do pobrania aneks zwiększający stawkę bazową w POZ. Należy wydrukować go w 2 egzemplarzach, podpisać i odesłać jak najszybciej (NFZ dał termin tygodniowy) do NFZ. W związku z urlopami w Poradniach mogą być terminy z dotrzymaniem tego terminu dlatego prosimy o przekazywanie tej informacji wśród kolegów i koleżanek z POZ. Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Lip 13, 2015

Obsługa Informatyczna przychodni

Zarząd WZPOZ wynegocjował dla członków naszego związku niższe ceny na zakup programów informatycznych do obsługi naszych przychodni i gabinetów zarówno dla POZ i AOS. Mamy również wynegocjowane niższe ceny na sprzęt informatyczny oraz na stałą obsługę informatyczną. Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Lip 10, 2015

Zmiany w zasadach sprawozdawczości w POZ

W związku z wejście w życie z dniem 21 maja 2015 r. przepisów § 1 pkt 2 oraz pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U., poz. 698) Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Mar 05, 2015

Zwolnienia lekarskie – punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, SOR-y, izby przyjęć

Zgodnie z uzgodnieniami z dnia 16.01.2015 przedstawicieli Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z Dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału NFZ wielkopolski NFZ na swojej stronie umieścił komunikat przypominający o obowiązku wydawania zwolnień lekarskich w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, SOR-ach i izbach przyjęć. Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Mar 05, 2015

Rejestracja pacjentów do PLR

W dniu 3.03.2015 ukazał się na stronie WO NFZ komunikat dotyczący rejestrowania się pacjentów w Poradniach lekarza rodzinnego .Jest to związane z nasileniem zgłaszalności do poradni POZ w ostatnich tygodniach. Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Mar 03, 2015

Nowy wzór karty zgonu

1 marca 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu. W rozporządzeniu określono zakres danych, jakie będą zawarte w karcie. – Minister Zdrowia znów wprowadza pozorne zmiany i dokłada lekarzom kolejne biurokratyczne obowiązki. Kolejny biurokratyczny bubel MZ! Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Default Image
Gru 16, 2014

Kary umowne za brak sprawozdawania o liczbie pacjentów oczekujących

Działania Wielkopolskiej Izby Lekarskiej związku ze zintensyfikowanym działaniem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, polegającym na nakładaniu na świadczeniodawców kar umownych z tytułu uchybienia obowiązkowi w zakresie sprawozdawania informacji o liczbie pacjentów oczekujących, średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia, łącznej liczbie osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w ostatnich sześciu miesiącach. Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Default Image
Gru 12, 2011

Zaproszenie do składania wniosków - umowy POZ

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w Zarządzeniu nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz.1139, z póź. zm). Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Default Image
Gru 12, 2011

Komunikat DEF

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację. W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że… Zaloguj się aby przeczytać więcej...
Góra
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności. Więcej informacji…