Ogłoszenie o naborze placówek Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej do współpracy w ramach projektu „Realizacja Programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim”

OGŁOSZENIE

o naborze placówek Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej do współpracy w ramach projektu „Realizacja Programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu[1]

 

 

I. Dane Zamawiającego:
Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
Ziębicka 35
60-164 Poznań

Lider Projektu:
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ul. Garbary 15
61-866 Poznań

Osoba do kontaktów z Wykonawcami:
Karol Matecki
Dyrektor Biura
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabór placówek AOS, które:

 1. Posiadają jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na obszarze realizacji  Projektu  na terenie jednego z województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.
 2. Zostały wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 3. Posiadają minimum 2 lekarzy: lekarz dermatolog, onkolog lub chirurg onkolog znający kryteria ABCDE (pod warunkiem, że onkolog i chirurg onkolog posiada ukończone kursy w zakresie dermatoskopii lub wideodermatoskopii).
 4. Posiadają działający dermatoskop i videodermatoskop (szczegółowy opis badań w punkcie 5)
 5. Zobowiążą się do przeprowadzenia świadczeń zdrowotnych:
  a) Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty.
  b) Badanie wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty.

Ad. A
Przed badaniem przeprowadzany jest dokładny wywiad medyczny: np. historia rodzinna dot. złośliwych nowotworów skóry, przebyty nowotwór skóry, etc.
W ramach badania prowadzi się szczegółowe badanie skóry całego ciała.
W pierwszej kolejności nanosi się płyn kontaktowy (olej, żel do ultrasonografii) na daną zmianę skórną, który służy do ograniczenia odbicia światła oraz rozpraszanie światła. Urządzeniem używanym przez lekarza, jest dermatoskop, czyli połączenie lupy o powiększeniu 10-20× z wystandaryzowanym źródłem światła, co pozwala uzyskiwać wystandaryzowane obrazy. Światło spolaryzowane stosowane w dermatoskopie wnika w skórę co sprawia, że struktury położone głębiej stają się widoczne.
Porada zawiera element omówienia przeprowadzonego badania. Po badaniu pacjent otrzyma informację, czy wykryto u niego zmiany podejrzane oraz jak powinien postępować z wybranymi zmianami skórnymi.

Ad. B
Przed badaniem przeprowadzany jest dokładny wywiad medyczny: np. historia rodzinna dot. złośliwych nowotworów skóry, przebyty nowotwór skóry, etc.
W ramach badania prowadzi się szczegółowe badanie skóry całego ciała.
Urządzeniem używanym przez lekarza, jest wideodermatoskop, który daje większą niż dermatoskop ręczny możliwość powiększenia: 70-krotnego lub nawet 100-krotnego. Dodatkową zaletą wideodermatoskopów jest możliwość rejestracji obrazu na nośniku cyfrowym i przez to monitorowanie ewolucji zmian skórnych. Do badania konieczne jest posiadanie programu komputerowego sprzężonego z wideodermatoskopem. Oprogramowanie wideodermaskopu powinno mieć możliwość wskazywania stawek barwnikowych znamion i wyświetlania ich charakterystyki (rozmiar, kolor, symetria itp.) na ekranie. Wideodermatoskopia jest oparta na tej samej zasadzie, co dermatoskopia. Różni się jedynie możliwością odtworzenia obrazu dermatoskopowego na ekranie komputera. Jest bardziej precyzyjna niż zwykła dermatoskopia. Podstawową zaletą nowych systemów wideodermatoskopowych jest możliwość zapisania obrazu w formie elektronicznej i ocena przy kolejnym badaniu kontrolnym, czy znamię barwnikowe uległo zmianie w okresie między badaniami.

Porada zawiera element omówienia przeprowadzonego badania. Po badaniu pacjent otrzyma informację, czy wykryto u niego zmiany podejrzane oraz jak powinien postępować z wybranymi zmianami skórnymi.

 1. W przypadku samodzielnego zgłoszenia się pacjenta na badanie zobowiążą się do przeprowadzenia ankiety pn. KARTA PACJENTA: PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SKÓRY (załącznik nr 1) przed badaniem. Pacjenta zgłaszającego się do programu profilaktyki samodzielnie np. podczas eventu wstępnie kwalifikuje sekretarka medyczna/rejestratorka po zebraniu krótkiego wywiadu dot. wieku, grupy ryzyka i objawów.
 2. Zobowiążą się do kwalifikowania pacjentów do programu w oparciu o poniższe kryteria. Do programu badań profilaktycznych kwalifikowane będą:
  a) osoby w wieku 50-64,
  b) osoby w wieku 15-49 będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion,
  c) osoby po 65 r. ż. pod warunkiem że są nadal aktywne zawodowo będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku występowania czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion.

W przypadku pacjenta skierowanego przez podmiot POZ współpracujący w ramach projektu zobowiążą się do przeprowadzenia badania w poradni specjalistycznej zgodnie z Załącznikiem KARTA PACJENTA: PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SKÓRY

 

III. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 15 lutego 2019r. o godzinie 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1A i 1B do niniejszego Naboru należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               formie plików załączonych do korespondencji, faxem, za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze związku 60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35. Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu wskazanego w punkcie III.

Aby złożona oferta została uznana za prawidłową należy ją złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1A oraz 1B do niniejszego naboru.

 IV. Warunki udziału placówek AOS

Oferta może zostać złożona jedynie przez AOS, który:

 1. Posiada jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na obszarze realizacji  Projektu  na terenie jednego z województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.
 2. Został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 3. Posiada minimum 2 lekarzy: lekarz dermatolog, onkolog lub chirurg onkolog znający kryteria ABCDE (pod warunkiem, że onkolog i chirurg onkolog posiada ukończone kursy w zakresie dermatoskopii lub wideodermatoskopii).
 4. Posiada działający dermatoskop i videodermatoskop (szczegółowy opis badań w punkcie 5)
 5. Zobowiąże się do przeprowadzenia świadczeń zdrowotnych:
  a) Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty.
  b) Badanie wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty.

Ad. A
Przed badaniem przeprowadzany jest dokładny wywiad medyczny: np. historia rodzinna dot. złośliwych nowotworów skóry, przebyty nowotwór skóry, etc.
W ramach badania prowadzi się szczegółowe badanie skóry całego ciała.
W pierwszej kolejności nanosi się płyn kontaktowy (olej, żel do ultrasonografii) na daną zmianę skórną, który służy do ograniczenia odbicia światła oraz rozpraszanie światła. Urządzeniem używanym przez lekarza, jest dermatoskop, czyli połączenie lupy o powiększeniu 10-20× z wystandaryzowanym źródłem światła, co pozwala uzyskiwać wystandaryzowane obrazy. Światło spolaryzowane stosowane w dermatoskopie wnika w skórę co sprawia, że struktury położone głębiej stają się widoczne.
Porada zawiera element omówienia przeprowadzonego badania. Po badaniu pacjent otrzyma informację, czy wykryto u niego zmiany podejrzane oraz jak powinien postępować z wybranymi zmianami skórnymi.

Ad. B
Przed badaniem przeprowadzany jest dokładny wywiad medyczny: np. historia rodzinna dot. złośliwych nowotworów skóry, przebyty nowotwór skóry, etc.
W ramach badania prowadzi się szczegółowe badanie skóry całego ciała.
Urządzeniem używanym przez lekarza, jest wideodermatoskop, który daje większą niż dermatoskop ręczny możliwość powiększenia: 70-krotnego lub nawet 100-krotnego. Dodatkową zaletą wideodermatoskopów jest możliwość rejestracji obrazu na nośniku cyfrowym i przez to monitorowanie ewolucji zmian skórnych. Do badania konieczne jest posiadanie programu komputerowego sprzężonego z wideodermatoskopem. Oprogramowanie wideodermaskopu powinno mieć możliwość wskazywania stawek barwnikowych znamion i wyświetlania ich charakterystyki (rozmiar, kolor, symetria itp.) na ekranie. Wideodermatoskopia jest oparta na tej samej zasadzie, co dermatoskopia. Różni się jedynie możliwością odtworzenia obrazu dermatoskopowego na ekranie komputera. Jest bardziej precyzyjna niż zwykła dermatoskopia. Podstawową zaletą nowych systemów wideodermatoskopowych jest możliwość zapisania obrazu w formie elektronicznej i ocena przy kolejnym badaniu kontrolnym, czy znamię barwnikowe uległo zmianie w okresie między badaniami.
Porada zawiera element omówienia przeprowadzonego badania. Po badaniu pacjent otrzyma informację, czy wykryto u niego zmiany podejrzane oraz jak powinien postępować z wybranymi zmianami skórnymi.

 1. W przypadku samodzielnego zgłoszenia się pacjenta na badanie zobowiąże się do przeprowadzenia ankiety pn. KARTA PACJENTA: PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SKÓRY (załącznik nr 1) przed badaniem. Pacjenta zgłaszającego się do programu profilaktyki samodzielnie np. podczas eventu wstępnie kwalifikuje sekretarka medyczna/rejestratorka po zebraniu krótkiego wywiadu dot. wieku, grupy ryzyka i objawów.
 2. Zobowiąże się do kwalifikowania pacjentów do programu w oparciu o poniższe kryteria. Do programu badań profilaktycznych kwalifikowane będą:
  a) osoby w wieku 50-64,
  b) osoby w wieku 15-49 będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion,
  c) osoby po 65 r. ż. pod warunkiem że są nadal aktywne zawodowo będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku występowania czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion.
  W przypadku pacjenta skierowanego przez podmiot POZ współpracujący w ramach projektu zobowiązuję się do przeprowadzenia badania w poradni specjalistycznej zgodnie z Załącznikiem KARTA PACJENTA: PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SKÓRY
 3. Akceptuje, iż wynagrodzenie za:
  a) Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty
  b) Badanie wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty będzie wynosiło 109 zł za badanie dermatoskopowe oraz 168 zł za badanie videodermatoskopowe zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 18 Zestawienie stawek jednostkowych dla programu ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry.
 4. Zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne).
 5. Zapewnia wykonywanie świadczeń medycznych w godzinach 8-18, liczone w skali tygodnia.

 V. Kryteria premiujące dot. wyboru placówek AOS Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami premiującymi:

 Deklaracja wykonywania świadczeń medycznych

 • Zapewniam wykonywanie świadczeń medycznych w godzinach 8-18, liczone w skali tygodnia – 0 pkt
 • Zapewniam wykonywanie świadczeń medycznych w godzinach 8-18, liczone w skali tygodnia oraz deklaruje dodatkowo wykonywanie świadczeń medycznych w minimum jedną sobotę w miesiącu – 10 pkt

VI. Termin i warunki realizacji usługi

 1. Termin realizacji usługi - od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 roku.
 2. Warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącej załącznik
  nr 2 do niniejszego Naboru.

 VII. Wykluczenia

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  Procedur określonych w podrozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów nie stosuje się do: wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6 i 8.5 Wytycznych. Do uproszczonych metod rozliczania wydatków zalicza się stawki jednostkowe. Tym samym Zamawiający zezwala na składanie ofert przez podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo.

 VIII. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy będą wymagać zgody obu Stron
i zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy zawartej pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą pod rygorem nieważności co zostało uregulowane we wzorze umowy.

 IX. Dodatkowe postanowienia dotyczące naboru

 1. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od zakończenia terminu składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania Ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie.
 4. Zamawiający o wynikach naboru powiadomi wszystkie placówki AOS, które złożyły ofertę oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego
 5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Umowy stanowiącej załącznik do niniejszego naboru i akceptuje jej zapisy.
 6. Jeśli w wyniku przeprowadzonej procedury zgłosi się tylko 1 Wykonawca Zamawiający dokona wyboru tylko 1 Placówki AOS i nie będzie ogłaszał dodatkowej procedury.

 

Załączniki do ogłoszenia

Załącznik nr 1A Formularz ofertowy
Załącznik nr 1B Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
Załącznik nr 2 Wzór umowy

[1] Nabór przeprowadzany jest zgodnie ze Stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej w zakresie procedury naboru placówek AOS w programach polityki zdrowotnej finansowanych w ramach POWER

 


Pozostałe załączniki:

Wzór protokołu odbioru PPNS AOS
Formularz Zgłoszeniowy
Oświadczenie Uczestnika
Oświadczenie lekarza i pacjenta
Dokumantacja Medyczna POZ
Wynik norma POZ
Wynik nieprawidłowy POZ
Skierowanie POZ
Dokumentacja medyczna Dermatolog/Chirurg
Upoważanienie do przetwarzania Danych Osobowych
Odwołanie upoważanienia do przetwarzania Danych Osobowych

Góra
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności. Więcej informacji…