Treść kodeksu RODO zaakceptowana przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

22 luty 2021
Treść kodeksu RODO zaakceptowana przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Treść kodeksu RODO zaakceptowana przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (22.02.2021) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pozytywnie zaopiniował projekt  kodeksu postępowania RODO dla małych placówek medycznych opracowanego przez Federację  Porozumienie Zielonogórskie we współpracy eksperckiej z firmą JAMANO. W opinii z 15 lutego  2021 r. Prezes UODO wskazał, że kodeks jest zgodny z RODO i spełnia kryteria określone przez  Europejską Radę Ochrony Danych, takie jak: ułatwienie skutecznego stosowania RODO czy też  zapewnienie wystarczających zabezpieczeń.  Jak stwierdził Krzysztof Król, naczelnik Wydziału Kodeksów i Certyfikacji UODO: „Opinia o zgodności  projektu kodeksu z RODO pozwala przystąpić do oceny podmiotu monitorującego kodeks w  ramach postępowania przed Prezesem Urzędu i ewentualnej akredytacji tego ciała nadzorującego  stosowanie kodeksu. Następnie możliwe będzie ostateczne zatwierdzenie kodeksu i przyjmowanie  przez podmiot monitorujący członków zapewniających wysoki poziom ochrony danych pacjentów.”  Rozstrzygnięcie Prezesa UODO kończy ponad 2-letni okres pracy nad treścią kodeksu i daje  placówkom medycznym możliwość rozpoczęcia przygotowań do przystąpienia i stosowania  kodeksu. Prace nad procedurą przystępowania do kodeksu już trwają.  To co wyróżnia ten kodeks to fakt, że został napisany jasnym i zrozumiałym językiem oraz posługuje  się wieloma praktycznymi przykładami wyjaśniającymi i doprecyzowującymi poszczególne przepisy  RODO. Sam kodeks jest przejrzysty i przystępny – zarówno dla małych placówek medycznych i ich  pracowników, którzy będą go stosować, jak i dla pacjentów, których dane osobowe będą  przetwarzane zgodnie z kodeksem.  Konsultacje społeczne  Przed złożeniem do UODO kodeks był szeroko konsultowany z placówkami medycznymi, tak by  przyjęte w nim rozwiązania odpowiadały na realne potrzeby tych, którzy będą go później stosować.  Autorzy kodeksu uzyskali również pozytywne opinie Fundacji Panoptykon, Fundacji Urszuli  Jaworskiej oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego – podmiotów reprezentujących różne  grupy interesariuszy, które miały okazję złożyć swoje wnioski i uwagi do kodeksu.            Po co te kodeksy?  Obowiązujące od 25 maja 2018 r. RODO nakłada wiele obowiązków na podmioty przetwarzające  dane osobowe. Placówki medyczne do takich podmiotów należą, a dodatkowo dane, którymi  dysponują (dane o stanie zdrowia) są danymi wrażliwymi, wymagającymi szczególnej ochrony.  RODO nie zawiera jednak konkretnych wskazówek jakie środki należy wdrożyć by chronić dane  osobowe pacjentów – celem kodeksu Porozumienia Zielonogórskiego jest doprecyzowanie tych  przepisów i wskazanie modelowych rozwiązań, które mają służyć większemu bezpieczeństwu  danych pacjentów.   Te rozwiązania to efekt ponad tysiąca audytów ochrony danych osobowych przeprowadzonych  przez JAMANO w poradniach POZ i AOS, w większości zrzeszonych w Porozumieniu  Zielonogórskim. Dzięki takiemu praktycznemu podejściu do ochrony danych osobowych, małe  placówki medyczne będą mogły znaleźć w kodeksie realną pomoc we właściwej interpretacji i  wdrożeniu skomplikowanych przepisów RODO. To bardzo istotne, ponieważ RODO wprowadziło  system kar finansowych za naruszenie przepisów ochrony danych osobowych.    Większa ochrona danych osobowych pacjentów  W jaki sposób należy spełniać obowiązki informacyjne, jak realizować prawa pacjentów, w jaki  sposób zabezpieczać dane pacjentów? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiada kodeks.  Choć przystąpienie do kodeksu nie jest obowiązkowe, jego twórcy liczą na to, że zaproponowana  forma zachęci placówki medyczne do wdrożenia zasad w nim opisanych, a tym samym podniesie  poziom ochrony przetwarzanych przez placówki danych osobowych i zabezpieczy je przed  ewentualnymi konsekwencjami finansowymi i biznesowymi.  Co więcej, stosowanie zatwierdzonych przez Prezesa UODO kodeksów będzie brane pod uwagę  m.in. w przypadku ustalania kary pieniężnej za naruszenie RODO. Podany do publicznej  wiadomości kodeks dla małych placówek medycznych oraz informacja o tym, że dana placówka do  niego przystąpiła, może także pozytywnie wpłynąć na postrzeganie tej placówki przez samych  pacjentów. 
Góra
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności. Więcej informacji…