Nowy wzór karty zgonu

03 marzec 2015 Autor :  
Kategoria: Aktualności
1 marca 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu. W rozporządzeniu określono zakres danych, jakie będą zawarte w karcie. – Minister Zdrowia znów wprowadza pozorne zmiany i dokłada lekarzom kolejne biurokratyczne obowiązki .Kolejny biurokratyczny bubel  MZ!!!!!! http://prawo.mp.pl/wiadomosci/show.html?id=116206 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z dnia 19 lutego 2015 r.) Na podstawie art. 144 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 i 1888) zarządza się, co następuje: §1. Określa się wzór karty zgonu, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §2. Rozporządzenie traci moc z dniem 1 stycznia 2018 r. §3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

___________________________________ 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). 2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U. Nr 153, poz. 1782 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 9), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK

Karta zgonu - wzór

 

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/nowy-wzor-karty-zgonu http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/nowy-wzor-karty-zgonu-komunikat-uzupelniajacy
Góra
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności. Więcej informacji…