Komunikat dla oferentów - oświadczenie o wpisach do rejestrów

21 listopad 2011 Autor :  

 

KOMUNIKAT DLA OFERENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJZAŁĄCZNIK NR 1A OŚWIADCZENIE OFERENTA O WPISACH DO REJESTRÓW

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 46/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oferta w formie pisemnej powinna zawierać oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do zarządzenia. Cytowane zarządzenie zmienione zostało jednak zarządzeniem nr 53/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które to ustaliło nowe brzmienie załącznika nr 1a. Oferent składający zatem ofertę w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej załącza do niej oświadczenie o wpisach do rejestrów według wzoru określonego zarządzeniem nr 53/2011/DSOZ.

 

 

Barbara MurawskaZ-ca Dyrektora ds. MedycznychWielkopolskiego Oddziału WojewódzkiegoNarodowego Funduszu Zdrowia

Góra
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności. Więcej informacji…