Komunikat dla oferentów - ambulatoryjna opieka specjalistyczna - czas pracy pielęgniarek i położnych

21 listopad 2011 Autor :  

 

KOMUNIKAT DLA OFERENTÓWBIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZAS PRACY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z przepisem § 11 ust. 7 zarządzenia Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna przez godziny pracy poradni specjalistycznej rozumieć należy czas pracy personelu medycznego: lekarza, logopedy lub ortoptysty, udzielającego świadczeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej „Harmonogram – Zasoby”.

Stąd też oferenci udzielający na pytanie ankietowe „Czy w realizacji świadczeń uczestniczy pielęgniarka – w wymiarze czasu pracy równym co najmniej 50% czasu pracy poradni?” odpowiedzi twierdzącej „TAK”, zobowiązani są do zapewnienia realizacji świadczeń przez pielęgniarkę w wymiarze odpowiadającym co najmniej 50% sumy czasu pracy wyżej wskazanego personelu medycznego. Przypomnienia wymaga, iż suma czasu personelu medycznego może być większa aniżeli godziny dostępności miejsca udzielania świadczeń, zaś fakt ten należy uwzględnić przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie ankietowe.

Z kolei oferenci biorący udział w postępowaniach konkursowych w zakresie świadczeń położnictwa i ginekologii oraz w zakresie ginekologii dla dziewcząt i udzielający odpowiedzi twierdzących na pytania ankietowe „Czy w realizacji świadczeń uczestniczy położna posiadająca dokument umiejętności opisany w kol. 8 zał. 3a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna lub położna?” oraz „Czy w realizacji świadczeń uczestniczy położna?” zobowiązani są do zweryfikowania, czy czas pracy położnej odpowiada 100% sumy czasu pracy personelu lekarskiego.

 

Barbara MurawskaZ-ca Dyrektora ds. MedycznychWielkopolskiego Oddziału WojewódzkiegoNarodowego Funduszu Zdrowia

Góra
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności. Więcej informacji…